Pierwszy powakacyjny turnus dzieci i młodzieży w DWD „Góral” w Rajczy.