Regulacje COVID 19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w DWD „Góral w Rajczy.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w DWD „Góral” w Rajczy.

Wytyczne dotyczące organizowania kolonii.

Wytyczne dotyczące organizowania kolonii w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”w Rajczy.

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19.

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19.

Wytyczne MEN, MZ,GIS dla szkół podstawowychi ponadpodstawowych.

Wytyczne MEN, MZ,GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

(Aktualizacja 20.05.2021 r.)


Oświadczenie rodzica COVID 19.

Oświadczenie rodzica COVID 19.

Oświadczenie nauczyciela COVID 19.

Oświadczenie nauczyciela COVID 19.

Oświadczenie pracownika COVID 19.

Oświadczenie pracownika COVID 19.