Program „Turnus wspierający rozwój umiejętności i kompetencji wychowanków” w DWD „Góral” w Rajczy dla klas V – VIII i szkoły średnie w roku szkolnym 2022/2023.


Wyposażenie dziecka na Zieloną szkołę