O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 100 lat i przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Jana Kochanowskiego. W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dziecko. Wspomagaliśmy i wspomagamy jego rozwój. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny. Pomoc dziecku jest działalnością ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas dorosłych. Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają „otwarte serca” i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.

W 2013 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia działalności w Krakowie. Wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na szeroko rozumiane wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, zamieszkujących obszar województwa małopolskiego.

Kontynuując cele i założenia statutowe, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją rzetelną i sprawdzoną. Współpracuje z administracją publiczną realizując zlecone przez nią zadania. Dotyczy to m.in. prowadzenia programów z zakresu wypoczynku letniego, zimowego, projektów dotyczących profilaktyki, rehabilitacji, ekologii, itp. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie prowadzi również:


DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH „GÓRAL” w Rajczy

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski Krakowski

DWD „GÓRAL” w Rajczy jest niepubliczną placówką oświatową, która zapewnia naukę, wychowanie oraz opiekę dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w czasie zimowych ferii i letnich wakacji.

Wypoczynek w BESKIDACH

Zapraszamy na wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnusy.

OBIEKT CAŁOROCZNY!

Zapraszamy na pobyty weekendowe i tygodniowe.

Warto u nas spędzić czas,

oferujemy:

  1. Usytuowanie w zaciszu Centrum miejscowości Rajcza, w bezpośrednim dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. W niewielkiej odległości od spacerowego deptaka i ścieżki rowerowej.

  2. Program oparty na edukacji: regionalnej, ekologicznej,

  3. Bogata oferta zajęć plastycznych, technicznych, sportowych, muzycznych.

  4. Program dopasowany każdorazowo do wieku i zainteresowań wychowanków.

  5. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

  6. Doskonałe warunki do integracji podczas wspólnych zajęć i zabaw w świetlicy oraz na zewnątrz w zadaszonej grillowej wiacie oświetlonej z możliwością organizowania wieczornych zabaw.

  7. Bezpieczna i funkcjonalna baza noclegowa i rekreacyjna dla 50 wychowanków, każdy pokój z własna łazienką.

  8. Dogodny dojazd autokarem z miejscem parkingowym dla autokaru.