Regulacje COVID 19


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w DWD „Góral w Rajczy.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w DWD „Góral” w Rajczy.

Wytyczne dotyczące organizowania kolonii.

Wytyczne dotyczące organizowania kolonii.

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19.

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i_przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19.

Oświadczenie rodzica COVID 19.

Oświadczenie rodzica COVID 19.

Oświadczenie nauczyciela COVID 19.

Oświadczenie nauczyciela COVID 19.

Oświadczenie pracownika COVID 19.

Oświadczenie pracownika COVID 19.