Ramowy plan dnia


Rok szkolny 2020/2021

Zapewniamy:

–  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

– opiekę nocną

– możliwość dokonywania korekty w Programie pobytu.

RAMOWY PROGRAM ROZKŁADU DNIA

 • godz. 8.00 – pobudka, toaleta poranna
 • godz. 8.30 – śniadanie (I zmiana)
 • godz.9.00 – śniadanie (II zmiana)
 • godz. 10.00 – 13.15 zajęcia programowe w grupach: edukacja przyrodnicza, ekologiczna, zajęcia sportowo-rekreacyjne, świetlicowe , warsztaty tematyczne.

Możliwość organizacji zajęć lekcyjnych wynikających z podstawy programowej.

 • 13.30 – obiad (I zmiana)
 • 14.00 – obiad (II zmiana)
 • godz. 15.00 – 17.30 – zajęcia programowe w grupach : terenowe, sportowo-rekreacyjne, świetlicowe , kulturalno – rozrywkowe, tematyczne warsztaty.
 • godz. 16.00 –  podwieczorek
 • godz. 18.00 – kolacja (I zmiana)
 • godz. 18.30 – kolacja (II zmiana)
 • godz. 19.00 – wieczorne zabawy integracyjne w grupach
 • godz. 21.00 – toaleta wieczorna, relaksacja
 • godz. 22.00 – cisza nocna

Możliwość zorganizowania całodziennych wycieczek do wybranych miejsc. Zapewniamy suchy prowiant i zorganizowanie posiłków dostosowanych do realizowanego programu.